Vítejte na stránkach Tělovýchovné Jednoty

Sokol Bernartice nad Odrou

   Naše tělovýchovná jednota byla založena již v roce 1919. V současnosti sdružuje 182 členu, z toho dospělých, tedy nad 18 let, 112 a ostatní je mládež do 18 let.
     V rámci naší tělovýchovné jednoty působí 6 oddílů.

Oddíl kopané

Oddíl turistiky

Oddíl volejbalu

Oddíl Asociace sportu pro všechny

Oddíl florbalu

Oddíl nohejbalu

Novinky v Tělovýchovné Jednotě