Volba nového vedení Telovýchovné Jednoty

31.10.2014 20:40

Na výroční schůzi Tělovýchovné jednoty konané 31.10. 2014 bylo zvoleno do výboru TJ celkem 10 členů.

Složení výboru Tělovýchovné Jednoty:

Předseda TJ: Dušan Glogar

Tajemník: Ivan Košťál

Pokladní: Eliška Milatová

Členové výboru:

Tomáš Staněk, Jiří Papák  - oddíl kopané

Petr Bok - oddíl turistiky

Daniela Horutová - oddíl volejbalu

Dušan Glogar - oddíl Asociace sportu pro všechny

Aleš Hubr - oddíl florbalu

Pavel Zelenka ml. - oddíl nohejbalu

Libor Stavinoha, Ladislav Glogar